Friends

      Will somebody please move the...

Te Kereru

E koekoe tui e ketekete te kaka e kuku te kereru   It takes all sorts……  ...